چی

به چی

ناگهان بانگی برآمد (چی) گفت، نمیدونم چی همون چی ، که همه عقلارو به چی انداخته
راستش چی به چی دم به دم  سر به سر  دست به دست  پا به پا  چنگ زده به فکر فکورا خش انداخته رو شیشه خرد عاقلا خلاصه اگر چی رو پیدا کردید به شماره بی عدد اس بدید....